Vriendelijke partner

Vriendelijk Verkeer wilde graag partner van ons worden. Op zo’n vriendelijk verzoek zijn we direct aan de slag gegaan. Tot slot opnieuw de 1-minuut-promovideo van Vriendelijk Verkeer even bekeken – hij blijft prachtig!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Het nationaal verkeersveiligheidscongres

Vandaag zijn we op het nationaal verkeersveiligheidscongres met een posterpresentatie, een bijdrage aan workshop 12 over (a)Sociaal verkeersgedrag en als mede ondertekenaar van het Europees Verkeersveiligheidshandvest.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Vriendelijk verkeer

De Fietsersbond heeft het initiatief genomen tot de actie “Het verkeer wordt steeds vriendelijker! De aanpak is helemaal in orde. Positieve benadering, het goede gedrag benoemen en stimuleren – uit de sociale psychologie weten we dat dat véél effectiever is dan het uitvergroten van ongewenst gedrag. En het TV-spotje is prachtig. Tekent u ook even mee voor vriendelijker verkeer?

Advertentie
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De applicatie is klaar

Het ontwikkelen van ICT schijnt altijd flink wat langer te moeten duren dan gepland, maar nu is hij er: de eerste echte implementatie van crowdsourcing verkeersveiligheid: www.samenveilig.nl. De domeinnaam verwijzing moet nog beter, maar de applicatie doet wat ‘ie moet doen. Vinden wij. U ook? Laat het horen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Een grote meerderheid wil anderen aanspreken op onbeschoft gedrag

Vrijwel alle Nederlanders ergeren zich regelmatig aan onbeschoft gedrag van onbekenden in het openbaar. Gedragingen waaraan men zich vaak stoort zijn agressief verkeersgedrag, afval op straat gooien en grof taalgebruik. Hoewel een grote meerderheid van de bevolking vaak de behoefte heeft om anderen aan te spreken op onbeschoft gedrag geeft slechts een vijfde van de Nederlanders aan dit wel eens te doen.

Bureau Motivaction deed voor tv-programma Netwerk van afgelopen maandag onderzoek naar Omgangsvormen en onbeschoft gedrag. 20% van de Nederlanders stoort zich dagelijks aan onbeschoft gedrag van onbekenden in het openbaar, slechts 7% stoort zich hier (bijna) nooit aan. Met 76% is agressief gedrag in het verkeer ruimschoots de topper onder de ergernissen. Slechts één op de vijf Nederlanders spreken anderen hier op aan, vier van de vijf doen dat niet. Een derde spreekt anderen niet aan uit angst voor fysiek geweld, en nog een derde “omdat het toch geen zin heeft”.

Mooi in het onderzoek is dat Motivaction gevraagd heeft naar de wijze waarop mensen onbekenden zouden aanspreken op asociaal gedrag, om vervolgens ook te vragen naar de manier waarop iemand aangesproken wil worden als hij onbewust onbeschoft gedrag vertoont. Daar blijkt nog wat te leren. Motivaction: “Opvallend is dat de nummer één manier waarop mensen anderen aanspreken (vragen om te stoppen, 25%) niet overeenkomt met de nummer één manier waarop mensen zelf graag aangesproken willen worden (zeggen dat het je stoort, 36%). Hieruit valt af te leiden dat het benoemen van het gevoel dat men van onbeschoft gedrag krijgt (zeggen dat het stoort) waarschijnlijk meer effect zal hebben dan louter te eisen dat iemand zijn of haar gedag stopt.

Meer informatie:
* “Factsheet” van Motivaction
* Netwerk via Uitzending Gemist (ca. 15 minuten)
* Nieuwsbericht in Spits

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zet het op de kaart

Gemeenten Zevenaar en Rheden hebben sinds juni vorig jaar De Kaart online. Samen met stadsregio Arnhem en Nijmegen en Reïnforce willen ze beter inzicht krijgen in de circa 80% ongeregistreerde ongevallen. Iedere internetgebruiker kan op de kaart aangeven waar het volgens hem onveilig is, andere burgers kunnen daarmee instemmen en de verantwoordelijke verkeerskundige kan er direct op reageren.

Zicht op die 80% ongeregistreerde ongevallen is hard nodig. Dat komt omdat het Nederlandse verkeer zó veilig geworden is, dat het inmiddels behoorlijk lastig wordt om prioriteiten te stellen voor verdere verbetering. Als het op een kruispunt iedere week een paar keer raak is met maandelijks gewonden, dan weet je het wel: laten we daar iets aan doen. Zulke punten bestaan eigenlijk niet meer: daar hébben we allang wat aan gedaan. Als we dan toch niet helemaal tevreden zijn met het verkeersbeeld in Nederland, en daar is met 800 doden per jaar best aanleiding voor, wat moeten we dan doen?

In verkeersveilig Nederland is het antwoord op die vraag diffuus. Voor goede antwoorden is meer informatie nodig. Daarom proberen overheden ook al jaren van alles om de ongevallenregistratie beter te krijgen. Als het zou lukken om álle ongevallen geregistreerd te krijgen, dan hebben we vijf maal zo veel informatie om ons verkeersbeleid mee te verbeteren, zo redeneert men. De weg naar betere registratie is moeilijk. Zo verloopt ook de pilot van Zevenaar en Rheden niet zo succesvol als gehoopt.

Met 0900-rijstijl pakken we dezelfde overheidsdoelstelling ook mee: beter zicht op onveilige plekken. We gaan er daarbij niet van uit dat de burger iets aan een overheid wil melden. De ervaring van Zevenaar en Rheden suggereert dat we daar een goede keuze gemaakt hebben. Gemeenten zijn, net als individuele autorijders, bedrijven en schoolgaande kinderen in de beleving van de hedendaagse mensen maar één van de vele partijen die allemaal samen de maatschappelijke werkelijkheid vormen. Ook voor andere overheden als provincies en politie geldt dat. Met 0900-rijstijl kiezen we een heel ander uitgangspunt, gedrag. Opmerkingen over iemands gedrag gaan natuurlijk naar degene die dat gedrag vertoonde. Mocht het nou zo zijn dat op een specifieke plek veel mensen zich bijzonder gedragen: ja, dan moeten we aannemen dat de plek een rol speelt. En dat kunnen we dan melden aan de wegbeheerder. Die krijgt dan ook inzicht in bijna-ongevallen, en inzicht in bijna-ongevallen is waarschijnlijk nog interessanter dan inzicht in ongevallen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

“98% rijdt hier minder dan 50 km/u”

Onderzoekers in Nijmegen hebben vastgesteld waar in de hersenen meeloopgedrag gelocaliseerd is. Een mooi onderzoekje dat ook scherp past binnen de wijkgerichte aanpak die we nastreven. Door ons meldsysteem willen we verkeersdeelnemers die iets onhandigs doen over dat incident duidelijk maken dat ze afwijkend gedrag vertonen, en het Nijmeegse onderzoek suggereert dat dat wel eens héél effectief zou kunnen zijn. Meer in een artikel in De Volkskrant van 17 januari.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Een nieuw jaar, een nieuw medium

In een gemeente start de komende maanden een wijkgerichte versie van het feedbacksysteem van 0900-rijstijl. Dat betekent dat we na een periode van structureren, plannen, lobbyen en budgetteren straks weer aan de slag gaan met waar het om ging: het verbeteren van verkeersveiligheid door persoonlijke feedback door weggebruikers. Dat betekent ook dat het tijd is om de nieuwsstroom wat te professionaliseren.

Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden, maar we hebben gekozen voor een Ning. Nu nog even als veel te dikke omgeving voor blogjes en nieuwsberichten – later wellicht een onderdeel van de netwerkstrategie. Geïnteresseerd? Meld je aan en blijf op de hoogte.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen